Proces Verbetering

Ondernemen is vooruitzien. Aan de hand van de door NXX-MKB maandelijks aangeleverde MIS ontstaat al snel een beeld van de status van de organisatie. Wanneer blijkt dat u behoefte heeft aan prestatieverbetering op bepaalde gebieden kan NXX-MKB deze aan u leveren. Wat binnen uw mogelijkheden ligt, hangt af van uw specifieke situatie en wensen.

Door de MIS zijn de contouren van verbetermogelijkheden helder voor u, het is de vraag hoe deze uiteindelijk te implementeren.

NXX-MKB ondersteunt u hierbij graag. We hebben specialisten op de volgende prestatiegebieden:

 • Finance & Accounting
  kan uw financiële functie effectiever en efficiënter worden ingericht?
 • Governance, Risk & Compliance
  Beheerst u uw risico’s en leeft u de voor u geldende wetten en regels na?
 • Operational Effectiveness
  Realiseert u de gewenste rendements- of kwaliteitsverbetering of kostenbesparing?
 • IT Effectiveness
  Is uw IT- functie effectief ingericht en afgestemd op uw business doelen
 • Change & Programme Effectiveness:
  Lukt het u om veranderingen efficiënt door te voeren en te benutten?
 • Quantitative Analysis
  Gebruikt u de juiste bedrijfsgegevens en zet u deze om naar bruikbare informatie?
 • Sustainability
  Hebt u een duurzaamheidsbeleid dat voldoet aan de wensen van uw belanghebbenden en uw doelen voor de toekomst
 • Strategic effectiviness
 • Is uw huidige strategie de juiste om in de toekomst de beste positie in te nemen?

NXX-MKB zal u op bovenstaande vragen concrete aanbevelingen doen, en u helpen deze te implementeren